Spolek rodičů při ZŠ TGM, z.s. , Praha | IČO: 07694920

Sídlo: Ortenovo náměstí 1275/34, Holešovice, 170 00 Praha | Spisová značka: L 71164/MSPH Městský soud v Praze
Datum vzniku a zápisu: 12. prosinec 2018

TRANSPARENTNÍ ÚČET SPOLKU

227683416 / 0600

Jde o transparentní účet, u kterého se může kdokoli podívat na hospodaření spolku. Stačí vložit číslo našeho účtu na stránce https://transparentniucty.moneta.cz/

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek pro školní rok 2023/2024 

je stanovený na 1 000 Kč.

Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která je rodičem nebo zákonným zástupcem žáka školy ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7.

 

Rodič nebo zákonný zástupce se stane členem spolku vždy na probíhající školní rok a to uhrazením členského příspěvku nejpozději do 21. prosince příslušného kalendářního roku.

Vedení spolku

Mirka je předsedkyní spolku od prosince 2018. Pracuje jako lektor španělského jazyka a pořádá akce pro děti. Vystudovala Zemědělskou fakultu na JČU České Budějovice. Je vdaná, má dvě dcery Beátu a Isabelu.
Ing. Miroslava Karolová,
předsedkyně
Katka je místopředsedkyně spolku od října 2022. Pracuje ve společnosti O2 Czech Republic. Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Je vdaná a má dva syny, Dominka a Tobiáše.
Kateřina Tučková Tyllerová,
Místopředsedkyně
Martin je pokladníkem a členem výboru spolku od října 2022. Pracuje jako lékař ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy Praha. Je ženatý a má dvě dcery, Annu a Emmu.
MUDr. Martin Mašek,
Pokladník, člen výboru